Gjuhët e huaja

Anglisht.
Mesatar
Frengjisht
Fillestar
Italisht
Fillestar
kalaja tirane

Aftësitë/Profesionet e mia