Gjuhët e huaja

Anglisht , italisht
Mesatar
Anglisht italisht
Mesatar
kalaja tirane

Aftësitë/Profesionet e mia