Gjuhët e huaja

Anglisht
Ekspert
Shqip
Ekspert
Italisht
Fillestar
Turqisht
Fillestar
kalaja tirane

Aftësitë/Profesionet e mia