Gjuhët e huaja

Anglisht
Ekspert
Italisht
Ekspert
kalaja tirane

Aftësitë/Profesionet e mia