Gjuhët e huaja

Trajnim për Gjuhë Angleze I
Fillestar
Trajnim për Gjuhë Angleze II
Mesatar
kalaja tirane

Aftësitë/Profesionet e mia