Gjuhët e huaja

Anglisht
Mesatar
Anglisht
Mesatar
kalaja tirane

Aftësitë/Profesionet e mia