Gjuhët e huaja

Anglisht / Turqisht
Mesatar
kalaja tirane

Aftësitë/Profesionet e mia