Gjuhët e huaja

Anglisht
Fillestar
Italisht
Fillestar
Spanjsht
Mesatar
kalaja tirane

Aftësitë/Profesionet e mia