Gjuhët e huaja

Gjuha Angleze
Mesatar
Gjuha Frenge
Fillestar
kalaja tirane

Aftësitë/Profesionet e mia