Gjuhët e huaja

Anglisht
Mesatar
Gjermanisht
Fillestar
kalaja tirane

Aftësitë/Profesionet e mia