Gjuhët e huaja

Anglisht
Mesatar
Italisht
Fillestar
kalaja tirane

Aftësitë/Profesionet e mia